เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็กแซ็กท์ ดีไซน์ แอนด์ ทูลลิ่ง จำกัด
โรงงานผลิตเลขที่ 19/17 หมู่ 8 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ในปี พ.ศ. 2540 บริษัท เอ็กแซ็กท์ ดีไซน์ แอนด์ ทูลลิ่ง จำกัด เปิดตัว ภายใต้การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติดและให้บริการจัดซื้อจัดหาอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองจากต่างประเทศ และ ในประเทศ สำหรับใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
ในปี 2554 มีการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม

จากความมุ่งมั่นพัฒนาในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราได้ผ่านการทดสอบคุณภาพจากหลายสถาบันจนเป็นที่ยอมรับออกจำหน่ายสู่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ และ ส่งออก ผลงานของเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ต้นทุนที่สูงกว่าเราผลิตในปัจจุบัน

ความพิเศษของเรา

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราจะผ่านการทดสอบจริงจากสถาบันกลางและห้องทดสอบจากโรงงานลูกค้าโดยตรง อาธิเช่น

  • ผลการทดสอบการวัดค่าความด้านทาน-การเหนี่ยวนำไฟฟ้าต่อชิ้นงาน (ESD Material Qualification)
  • ผ่านการทดสอบด้านสารปนเปื้อนในชิ้นงาน (Contamination Product Qualification)
  • ผ่านการทดสอบจากห้องควบคุมความชื้น ระยะเวลาของการปรับสภาพไม่ต่ำกว่า 50ชั่วโมง(ANSI/ESD STM12.1-2019)

Exact Thailand

ลูกค้าของเรา

Exact Thailand