บริการขึ้นรูปโลหะแผ่น

Exact Thailand

เราเป็นส่วนหนึ่งที่เน้นคุณภาพการบริการ ISO 9001:2015

เราให้บริการตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่นสำหรับผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่น กระบวนการตัดและขึ้นรูปรับประกันคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถดำเนินการภายหลังได้ตามคำขอของคุณ